โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง บรรพชาสามเณร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.53 KB 259781
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 500 KB 259789
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 259803
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496 KB 259786
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 513.5 KB 259785
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 259791
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496.5 KB 259787
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 259794
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501 KB 259780
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497 KB 259795
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 259787
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 259777
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 259790
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 259796
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 259784
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 259786
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 259782
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 259786
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 259791
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 259788
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 259786
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 259790
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 259956
Sarขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.42 KB 259892
Sarปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.12 KB 259794