โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง บรรพชาสามเณร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.53 KB 303
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 500 KB 524
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 454
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496 KB 479
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 513.5 KB 386
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 394
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496.5 KB 394
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 337
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501 KB 187
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497 KB 351
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 436
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 377
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 310
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 434
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 321
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 164
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 216
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 439
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 336
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 386
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 486
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 517
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 244
Sarขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.42 KB 452
Sarปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.12 KB 290