โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.6 ท ป.6/1 129161
คำสั่ง บรรพชาสามเณร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.53 KB 146537
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 500 KB 146737
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 146677
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496 KB 146693
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 513.5 KB 146597
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 146603
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496.5 KB 146613
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 146551
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501 KB 146404
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497 KB 146566
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 146647
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 146589
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 146532
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 146648
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 146539
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 146377
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 146417
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 146660
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 146547
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 146603
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 146695
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 146724
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 146480
Sarขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.42 KB 146686
Sarปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.12 KB 146503