โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง บรรพชาสามเณร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.53 KB 54
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 500 KB 59
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 69
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.2 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496 KB 61
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 513.5 KB 56
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 64
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.6 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 496.5 KB 60
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 499 KB 62
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 501 KB 51
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497 KB 74
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 497.5 KB 56
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 492.5 KB 54
เครื่องมือ วัดประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ป.1 ห้อง 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 495 KB 63
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.71 MB 73
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 59
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 61
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.3 KB 63
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 491.62 KB 62
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 68
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.95 KB 64
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.03 KB 63
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.82 KB 64
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 65.63 KB 222
Sarขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.42 KB 167
Sarปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.12 KB 68