โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
คณะผู้บริหาร

ดร.จักกฤช ตรีวิชา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนุสรา เหลืองศุภบูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุริสา สุขสำราญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน