โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ได้ดำเนินการแจ้งนักเรียนและผุ้ปกครองรับใบงาน On-Demand และ On-Hand (อ่าน 13) 13 ก.ค. 64
คำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน (อ่าน 13) 13 ก.ค. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27) 29 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 31) 29 มิ.ย. 64
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 221) 31 ม.ค. 64
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 215) 31 ม.ค. 64