โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 173) 31 ม.ค. 64
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 173) 31 ม.ค. 64