โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศรัญญา ขวัญเกิด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริลักษณ์ วงษ์ธัญญะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเมย์ปาลิณ เจริญศรีฐิติกร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2