โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศรัญญา ขวัญเกิด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสุธีรวัฒน์ สุ่มพ่วง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1