โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1   ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทองหล่อ เขียวภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ