โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
129 ม.1  ตำบลวัดโคก  อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17110
เบอร์โทรศัพท์ 056-423-451
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่